Sunday, May 16, 2010

مردم آذربايجان، پان تركيسم و پان ايرانيسم

ایران کشور شگفت آوری است. مساحت زیادی دارد. تعدد اقوام نیز در آن زیاد است. از نظر محیطی نیز باورنکردنی است: همه چیز دارد، کوه های بلند، کوهستان، کویر، دشت، رود های متنوع، نفت، گاز، طلا، حیوانات معمول، حشرات معمول، چشمه، غار، جلگه های حاصل خیز، جنگل و ... . همه موافقیم که آنچه ما را در این مساحت بیش از یک میلیون متر مربعی متحد نگاه داشته است، نه دین یگانه، نه زبان یگانه و نه نژاد یگانه است. آنچه ما را در طی بیش از 2700 سال تمدن زیر یک سقف نگاه داشته است، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترکی است که آنرا فرهنگ ایرانی می نامیم. این فرهنگ، فرهنگ پارسی، آذری، کردی، لری و ... غیره نیست، بلکه ترکیبی خوشایند از تمام اینهاست. 

نقشه قوم شناسي سرزمين ايران - تصوير باكيفيت نقشه بالا را دانلود كنيد
مساله ايران و جدايي آذربايجان اگر چه به قدمت كردستان نيست اما به همان اندازه مهم است. اينكه عده اي در آذربايجان ميخواهند از ايران جدا شوند، چندان مهم نيست. اما اينكه ايران چه رفتاري در قبال آنها پيش مي گيرد از اهميت بالايي برخودار است. پان كه حالا ديگر ريشه اي بيش از 100 سال دارد، بلاي جان خاورميانه شده است. پسوند پان/Pan در انگليسي "همه، تمام يك چيز" معنا مي دهد. در اصطلاح، پان كسي است كه خواهان اتحاد چند گروه خاص به دليل وجود يك نقطه مشترك مهم بين آنها ميشود. اما امروزه پان كسي را به ذهن متبادر مي كند كه به آنچه مي انديشد تعصب دارد و مي گويد: "اين است و غير از اين محال."
در مساله بين ايران و آذربايجان، ما شاهد دو دسته پان هستيم: پان هاي ترك و پان هاي ايران. اينكه كدام درست مي گويند ابدا مهم نيست. همين كه آنقدر تعصب دارند كه حاضر به ديدن حقيقت نيستند نشان مي دهد كه نبايد جدي گرفته شوند. آنها كه بايد جدي گرفته شوند، مردم آذربايجانند.
حفظ آذربايجان به هر قيمتي، آنچه پان ايرانيسم جستجو مي كند
  پان ايرانيسم ها كساني هستند كه خواهان اتحاد تمامي ايران و اتحاد تمامي كردستان، آْذربايجان ارمنستان، بلوچستان، افغانستان، تركمنستان و تاجيكستان هستند. آنها سعي دارند اين اتحاد را با سياستي اشتباه و رفتاري كاملا ناهنجار و با استفاده از اطلاعات و واقعيت هاي تاريخي به انجام برسانند. در اولين روياروي اشان آنها با پان تركيسم مبارزه ميكنند. اما نتيجه آنچه انجام ميدهند كاملا عكس مقصود آنها است. براي نمونه، اين افراد در سطح اينترنت با نوشتن مقالاتي در ارتباط با تاريخ آذربايجان به اثبات آنچه فكر ميكنند درست است مي پردازند. اما مشكل از آنجا شروع ميشود كه در بين مقاله اي كه قرار است باصطلاح علمي باشد از دادن شعارهاي ميهني و دشنام به دشمن نيز غافل نميشوند. با دادن دشنام و برخورد هاي عصباني با افراد مخالف و حتي آنها كه در واقع مخالف نيستند اما دگرانديشند، هر آنچه كه لازم است براي جبهه گيري افراد عادي نيز مهيا مي كنند. پان ايراني ها، متاسفانه، معتقد به استقلال انديشه و زبان براي تمام اقوام ايراني نيستند. حتي در بين اقوام آذربايجاني، پان ايراني هايي هستند كه از پارسي بعنوان تنها زبان رسمي كشور نام مي برند. آنچه براي اين افراد مهم نيست نگرش و تصميم مردم آذربايجان است.
جدايي هميشگي آذربايجان از ايران، و پيوستن احتمالي آن به آذربايجان شوروي يا تركيه
  اول از همه اينرا در نظر داشته باشيد كه اهالي آذربايجان را از پان تركيسم جدا كنيد. پان تركيسم بصورت جدي با اسماعيل باي گاسپرينسكي در شوروي سابق آغاز مي شود؛ درباره اينكه چه هدفي دنبال ميكرده، خودتان قضاوت كنيد. اما به هرترتيب در آذربايجان ريشه دوانيده و امروز بجايي رسيده است كه اهالي باصفاي يك قوم كه تنها بدنبال استقلال زباني خويش هستند را تبديل به نيروي مهاجمي كرده است كه حاضر است سر مخالفانش را ببرد، ترور كند و اسلحه بدست بگيرد و بجنگد. اما براي چه؟ به چه قيمتي؟ ناآگاهي از تاريخ صحيح ايران و عدم استقلال زباني، ريشه ي اصلي ورود اهالي آذربايجان به جمع پان ترك هاست. پان ترك ها، كه همان عصبانيت و تعصبي كه از يك پان انتظار مي رود را دارا هستند، از اين مساله نهايت استفاده را مي كنند و كار به جايي مي رسد كه بعضي ادعاي نابرابري حقوق بين اقوام را در ايران مطرح مي كنند. حال آنكه همه مي دانيم كه در هزارسال گذشته اين ترك ها بوده اند كه به ايران حكمراني كرده اند؛ خطرناك ترين كاري كه پان ترك ها انجام مي دهند تاريخسازي است. آنها با استفاده از واقعيات تاريخي براي آذربايجان تاريخي ساختگي مي سازند؛ اين دقيقا همان كاري است كه شخصي مانند ناصرپورپيرار انجام ميدهد و جالب است كه او نيز در گفتارش همان عصبانيت و تعصبي را دارد كه تنها يك پان ميتواند داشته باشد. ولي ما مي دانيم كه بدون در نظر گرفتن موضوع زبان قومي، هيچ تفاوتي ميان ترك و پارس و كرد و لر در ايران وجود ندارد. در بقيه ي امور همه با هم يكسان هستيم. در بين هزاران مسئله طعنه آميزي كه امروز در كشور وجود دارد، اينرا نيز اضافه كنيد كه روزگاري پارسي قرار بود نقطه مشترك همه ما شود اما امروز عامل اصلي تفرقه ميان ما شده است.
رفتار درست و مناسب در قبال مساله آذربايجان 
تاريخ مي گويد كه مردم آذربايجان بعد از ورود اوغوزها به آن ديار، دچار تغيير زبان از پارسي (به قولي با لهجه آذري) به تركي شده اند. حتي تحقيقات ژنتيكي انجام شده در آذربايجان، تشابهات بسيار آنها را با اقوام آريايي داخل ايران نشان ميدهد كه البته اين موضوع بسيار طبيعي بنظر ميرسد چرا كه قبل از ورود اوغوزها به آذربايجان مردم آن ديار همه از اقوام مادي بوده اند كه يكي از سه قوم بزرگ آريايي بحساب مي آيند. طبق گزارش دكتر مازيار اشرفيان بناب كه رهبري تيمي از ژنتيك شناسان دانشگاه كمبريج را برعهده داشته است، آذربايجاني هاي ايران Fst و نشانه هاي ژنتيكي مشابه با ترك هاي فلات آناتولي (تركيه) و ديگر اقوام ترك ندارند. اين در حالي است كه Fst و ديگر خصوصيات ژنتيكي آذري ها مانند MRca و mtDNA در موارد بسياري مشابه اقوام پارسي در ايران است. با فرض اينكه تمام آنچه گفته شد حقيقت باشد،‌ باز حقيقتي عريان تر بنام مردم آذربايجان وجود دارد كه خود را تُرك مي دانند و به زبان تركي صحبت ميكنند. به قول سهراب سپهري: "پشت سر نيست هوايي تازه، پشت سر خستگي تاريخ است". از سر آنچه تاريخ مي گويد بگذريم. چه آلتايي و چه آريايي، بياييد به اين فكر كنيم كه بايد به مردم آذربايجان و به آنچه برايشان مهم است احترام بگذاريم.
پیوندهای مرتبط:

Monday, May 10, 2010

خودسوزي

چه اتفاقي مي افتد كه يك انسان چنان خود را بي پناه و تنها در ميان ناآگاهي مي بيند كه به فكر خودسوزي، خودكشي و فداي خودش براي بيداري انسان هاي ديگر مي كند؟ كم نيستند افرادي كه در روزگار ما خود را سوزاندند تا پيامي به يك ملت بدهند. آيا مي توانيم تصور كنيم كه اين افراد نوعي اتمام حجت براي ملت ها و انسانيت هستند؟!

از سوي ديگر اين تصور نيز ميتواند وجود داشته باشد كه اين افراد چنان از طرف هم انديشانشان تحت تاثير قرار مي گيرند كه دست به چنين اقداماتي مي زنند. و در واقع مورد سوءاستفاده فكري قرار گرفته اند.
هما دارابي، پزشك متخصص اطفال ايراني، وي در نيوجرسي، نيويورك و كاليفرنيا طبابت كرده است اما در سال 1355 به قصد خدمت به وطنش به ايران بازگشت. بعد از انقلاب اسلامي در ايران، بخاطر امتناع از حجاب، مطب وي بسته شد. وي در سال 1373زماني كه تنها 54 سال داشت و صاحب دو دختر بود، در اعتراض به وضع حقوق زنان و در مبارزه با رفع حجاب اجباري در ايران خود را در يكي از ميدان هاي شلوغ شمال تهران سوزاند در حالي كه اينچنين شعار ميداد: "مرگ بر ظلم! درود بر آزادي! جاويدان ايران!"

رجوع كنيد به:

http://www.homa.org/

Heo Se-uk ،عضو اتحاديه كارگري كره جنوبي، پنجاه و چهار سال داشت و راننده تاكسي بود. وي خودش را در بهار سال 1387 در جريان اعتراض به موافقت نامه تجارت آزاد ميان كره جنوبي و آمريكا آتش زد. علارغم 65 درصد سوختگي، دو هفته بعد از اين واقعه زنده ماند و دست آخر بخاطر عفونت زخم هايش جان سپرد.

Uddhav Bhandari، پناهجوي نپالي، در زمستان سال 1386 در مقابل ساختمان ايگل در گلاسگو خودش را آتش زد. وي كه افسر پليس نپال بود بخاطر اينكه از طرف پليس اين كشور تحت تعقيب بود، از بازگشت به كشورش وحشت داشت.

رجوع كنيد به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Uddhav_Bhandari

Malachi Ritscher، موسيقي دان شيكاگويي، در اعتراضي سياسي عليه جنگ عراق اقدام به خودكشي كرد. وي در ساعات شلوغي صبح در پاييز سال 1386، در كنار آزادراه كِنِدي خودكشي كرد.

رجوع كنيد به:

http://www.savagesound.com/gallery99.htm

Eleftheriya Fortulaki، يوناني، در سال بهار سال 1386 در سپوليا، آتن اقدام به خودكشي كرد. همسر وي كُرد بود و داراي دو فرزند بودند. او در اعتراض به وضع بد كُردها در تركيه اين عمل را انجام داد.

ندا حسني، عضو گروهك مجاهيدين خلق ايران، بيست و شش سال داشت و يكي از فداييان خانواده رجوي بود. وي در تابستان سال 1383 در اعتراض به بازداشت مريم رجوي و صد و پنجاه نفر از حاميانش خود را در برابر سفارتخانه فرانسه در انگلستان آتش زد.
Alfredo Ormando، نويسنده همجنس باز ايتاليايي، در زمستان سال 1377 در اعتراض به سياست هاي كليساي كاتوليك رم در رابطه با مسيحيان همجنس باز خود را آتش زد. بعد از اينكه دو پليس شعله هاي آتش را خاموش كردند، وي با وضعيت بحراني به بيمارستان سنت يوجينو برده شد و باگذشت يازده روز جان سپرد.

Graham Bamford، انگليسي، وي در بهار سال 1371 در اعتراض به جنگ بوسني و هرزگوين و نسل كشي Ahmici، در برابر مجلس انگلستان در لندن خود را آتش زد.

رجوع كنيد به:

http://www.factumdocumentary.com/pages/faccess/af3_2.htm

Chan I-hua، فعال آزاديخواه تايواني، در بهار سال 1369 زماني كه مراسم تدفين يكي ديگر از فعالان آزاديخواه كه خود را در سوزانده بود توسط پليس ممنوع شد، وي خود را به نشانه اعتراض آتش زد.

رجوع كنيد به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chan_I-hua

Sebastian Acevedo، معدنچي اهلي شيلي، در پاييز سال 1363 در اعتراض به بازداشت فرزندانش در دوره ديكتاتوري پينوشه خود را آتش زد.

رجوع كنيد به:

http://www.guardian.co.uk/world/1999/oct/08/pinochet.chile3

Artin Penik، ارمني اهل تركيه، در تابستان سال 1362 در اعتراض به حملات تروريستي در فرودگاه Esenboga توسط ارتش سري ارمنستان، خود را آتش زد. وي در دستخطي كه از خود بجا گذاشت، نوشت: "ديگر تحمل بار غم كشتار مردم بيگناه را ندارم"

رجوع كنيد به:

http://en.wikipedia.org/wiki/Artin_Penik

Oleksa Mykhaylovych Hirnyk، اوكرايني، وي خود را در زمستان سال 1357 در اعتراض به جلوگيري اتحاد جماهير شوروي از تاريخ،‌ فرهنگ و زبان اوكرايني آتش زد.
افراد زير در اعتراض به جنگ ويتنام اقدام به خودكشي كرده اند:

George Winne, Jr - بهار سال 1350

Florence Beaumont - پاييز سال 1347

Roger Allen LaPorte - پاييز سال 1345

Norman Morrison - پاييز سال 1345

Alice Herz - زمستان سال 1345

¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨¨ ¨ ¨

Wednesday, May 5, 2010

چگونه از درايو ويندوز ايميج بگيريم؟

اگر از آن دسته افرادي هستيد كه هر هفته سيستم عامل ويندوزتان را بخاطر كند شدن عوض مي كنيد و بعد بناچار تمام برنامه هاي مورد نظرتان را دوباره و سه باره نصب ميكنيد، يا اگر جزو آن افرادي هستيد كه كرك كردن و سريال نامبر دادن برنامه ها برايتان اعصاب خرد كن است، بايد حتما برنامه Image For Windows را تجربه كنيد.

Image For Windows برنامه اي از شركت TeraByte Unlimited است كه براي گرفتن ايميج/Image از درايو C يا هر درايوي كه سيستم عامل ويندوز نصب است بكار مي رود. آنچه كه شايد مهم باشد نوع سيستم عاملي است كه از آن ايمج ميگيريد. اما در صورتي كه از نسخه 2.53 به بعد اين نرم افزار استفاده كنيد، اين مساله نيز برطرف شده است و شما ميتوانيد از تمامي سيستم عامل هاي موجود نسخه پشتيبان تهيه كنيد.

اين نرم افزار نسبت به برنامه هاي مشابه ديگر، داراي مزاياي بيشتري است. از جمله اينكه حجم اين نرم افزار، بصورت باورنكردني پايين است. حجم آن حدود 6 مگابايت است، كه در مقايسه با نرم افزارهايي چون Acronis True Image،‌ Norton Ghost , Drive Snapshot بسيار پايين است و شما مي توانيد آنرا از لينك هاي انتهاي همين مقاله دانلود كنيد. در ديگر امكانات آن،‌سازگاري با ويندوز 7 است. و اينكه شما ميتوانيد در حين اجراي ويندوز از آن Image بگيريد. در ادامه به چگونگي استفاده از اين برنامه به ساده ترين صورت خواهيم پرداخت. اما در صورتي كه خودتان نيز حوصله داشته باشيد، مي توانيد از "راهنماي كاربر" برنامه نيز استفاده كنيد.

سيستم عامل هايي كه توسط اين نرم افزار پشتيباني مي گردند:

* ويندوز 7

* ويندوز 2008

* ويندوز ويستا/Vista

* ويندوز اكس پي/XP

* ويندوز 2003

* ويندوز 2000

* ويندوز ان تي/NT

* ويندوز هزاره/Millennium

* ويندوز 98

مرحله اول: نصب برنامه

براي شروع بايد برنامه Image For Windows را از يكي از پيوند هايي كه در ضميمه ي همين مقاله آمده است دانلود كنيد. بعد از نصب برنامه در اولين اجرا،‌ از شما نام كاربر و سريال نامبر خواسته خواهد شد كه ميتوانيد آنرا در فايل TXT همراه برنامه پيدا كنيد. لازم به ياددآوري است كه ويندوز خود را عوض كنيد و تمام برنامه هاي مورد نظرتان را اعم از Microsoft Office 2010، Photoshop و ... نصب كنيد. در مرحله آخر نرم افزار Image For Windows را براي تهيه نسخه پشتيبان نصب نماييد.

مرحله دوم: اين نرم افزار چطور كار مي كند؟ اين نرم افزار براي ايميج گرفتن از درايوي كه ويندوز شما نصب است (فرقي نمي كند ويندوز شما در كدام درايو نصب شده باشد) دو راه متفاوت را در نظر گرفته است. توجه داشته باشيد كه در منوي نصب، برنامه اي جانبي با نام Create Recovery Boot Disk وجود دارد. شما بعد از اجراي اين برنامه،‌ بر روي فلش، فلاپي ديسك يا CD خود برنامه اي خواهيد داشت كه راه انداز/Bootable است؛ به اين معني كه بعد از قرار دادن فلش يا CD در محل خود و راه اندازي مجدد، كامپيوتر به طور خودكار اين نرم افزار را قبل از بالا آمدن ويندوز اجرا خواهد كرد. بعد از اجراي اين برنامه شما مي توانيد از گزينه ي Full Backup براي تهيه ايميج از درايور ويندوز خود استفاده كنيد. آنچه كه گفته شد اولين راه براي تهيه نسخه پشيبان بود. اما مشكلي كه وجود دارد اينست كه اين برنامه نسخه آزمايشي است و استفاده از آن براي تهيه ايميج بي فايده است اما شما مي توانيد با گرفتن ايميج به روشي ديگر،‌توسط همين برنامه آنرا Restore يا بر روي درايو مورد نظرتان نصب كنيد. اما روش دوم براي گرفتن ايميج استفاده از خود برنامه Image For windows است. بعد از نصب برنامه و دادن سريال نامبر اين برنامه آماده استفاده است و شما ميتوانيد از ويندوزتان ايميج بگيريد. اما اينكه چگونه از ويندوز راه اندازي شده ميتوان ايميج گرفت به اين صورت است كه اين برنامه درايو ويندوز شما را قفل ميكند و اجازه كپي و برداشت اطلاعات را تا اتمام تهيه نسخه پشتيبان به شما نميدهد. و با اين كار شما ميتوانيد يك ايميج از ويندوز خود داشته باشيد.

نكته) شما در هر حال به فلش،‌فلاپي يا ‍CD مورد ذكر جهت قراردادن ايميج بر روي درايو ويندوزتان، نياز داريد.

مرحله سوم: چطور از از درايو ويندوز ايميج/Image بگيرم؟

گرفتن ايميج به اين صورت بسيار ساده است. بعد از نصب برنامه شما با پنجره زير روبرو خواهيد شد. گزينه Full Backup را انتخاب كنيد و به قسمت بعد برويد.

* در پنجره بالا غير از گزينه ي Full Bakcup، گزينه Restore را نيز مي بينيد كه براي نصب دوباره ايميج هاي غير ويندوزي بكار مي رود و مورد استفاده ما نيست.

در پنجره اي كه باز شده است، شما شاهد درايو هاي رايانه ي خود هستيد. درايوي كه ويندوز روي آن قرار دارد را انتخاب كنيد و كليد Next را بزنيد.

در اين قسمت شما تعيين مي كنيد كه ايميج مورد نظرتان بر روي كدام يك از درايو ها نصب شود. يكي از درايوهايتان (به غير از درايو ويندوز) كه فضاي خالي بيش از 10 گيگابايت دارد را انتخاب نماييد و كليد Next را بزنيد.

* شما همچنين ميتوانيد ايميج مورد نظرتان را روي يك يا چند DVD، يا حتي Flash نصب نماييد.

در پنجره اي كه باز ميشود نام فايل يا Image را كه با پسوند TBI است، يادداشت و كليد Next را بزنيد.

* توصيه ميشود نام پيش فرض را انتخاب نماييد.

در اين قسمت شما از ميان گزينه ها Validate را انتخاب كنيد و دوباره كليد Next را بزنيد.

همه چيز آمده است در صورتيكه گزينه ي Start را كليد كنيد،‌از ويندوزتان نسخه پشتيبان تهيه مي شود. در ابتدا برنامه PHYLock براي قفل كردن درايو ويندوز راه اندازي ميشود و سپس ايميج گيري شروع مي گردد. در حين گرفتن ايميج با رايانه خود كار نكنيد.

* در اين قسمت شما در حال تماشاي روند ايميج گيري هستيد كه بنا بر حجم داده هاي شما،‌ حدود 10 تا 20 دقيقه طول ميكشد.

13 قدم تا پایان باقی ست

دست من نبود تو نیامدی و من شدم فرخنده و میمون زادروز تو و زادمرگ من