Saturday, January 4, 2014

سی و سه روز

از امروز، 33 روز دیگه تا کنکور ارشد سال نود و سه باقی مونده. جالبه که همین امروز تمام واژگان رو تموم کردم. خیلی بود. چهار تا کتاب رو خوندم. هنوزم باورم نمیشه اینهمه لغت وجود داشته که من نمی دونستم. جمعا فک کنم حدود سه تا چهار هزار تا لغت رو خوندم. هیچ آموزشگاهی ثبت نام نکردم. اما خودم خوب خوندم (تا اینجای کار). سوال های سال پیش رو که می زدم برام امیدوار کننده بود. هم تخصصی و هم عمومی. فک کنم اگر با معلومات الان پارسال تست می زدم. عمومی و تخصصی رو حدود پنجاه و پنج یا شصت می زدم. هنوز جمع بندیم رو شروع نکردم. از امروز می رم برای جمع بندی مطالب و تعداد تست هایی که میزنم رو بالا می برم. به امید خدا، فک کنم امسال بتونم هم تخصصی و هم عمومی رو حدود هفتاد بزنم. باید دید تو این روزای باقی مونده چی پیش میاد و من چی جوری کتابا رو جمع بندی می کنم. روحیه ام که خوبه.

13 قدم تا پایان باقی ست

دست من نبود تو نیامدی و من شدم فرخنده و میمون زادروز تو و زادمرگ من